RevisorPosten nr. 1 – 2015 indeholder følgende hovedoverskrifter:

 • Stiftelse af fonde og foreninger – selskabsretligt og skattepligt
 • Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens ferie?
 • Virksomhedes nødplan ved længerevarende sygdom
 • Udenretlig inddrivelse af gæld
 • Digitale indberetninger for selskaber
 • Gældende faktureringsregler
 • Medarbejderes brug af sociale medier
 • Udskudt skat

 

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 1 – 2015 opdatering omkring:

 • Efteropkrævning af moms – ikke altid 25%
 • Reducerede afgifter på kapitalpension m.m.
 • Ejerregistret bliver til virkelighed
 • Forskerskatteordning
 • Skattefri kørepenge og diæter for 2015
 • Moms – elektronisk leverede ydelser

Klik her for at åbne RevisorPosten nr. 1 – 2015

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab