Ledelsesmæssig sparring


I en hverdag hvor du som ejer og leder i en mindre eller mellemstore virksomhed ofte er temmelig alene om beslutningerne, kan vi bidrage med værdifuld sparring om dine ledelsesmæssige og strategiske udfordringer.

I Albjerg er hovedparten af vores kundeportefølje mindre og mellemstore virksomheder i vækst. Gennem vores store praktiske erfaring med netop sådanne virksomheder, mener vi at kunne virke som sparringspartner i forbindelse med din mere overordnede og langsigtede udvikling.

Vores ledelsesmæssige sparring kan blandt andet ske på følgende områder:

  • Bidrage med ledelsesstøtte
  • Deltagelse i kvartalvise sparringsmøder
  • Udarbejdelse af forretningsplaner
  • Udarbejdelse af SWOT-analyser (stærke og svage sider, muligheder og trusler)
  • Udvikling af økonomiske styringsværktøjer/-modeller

Kontakt en af vores medarbejdere

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab