RevisorPosten nr. 3 – 2017

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 3 – 2017

RevisorPosten nr. 3 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Momsfritaget undervisningsvirksomhed

Momsloven rummer flere fritagelsesbestemmelser, som gør, at visse transaktioner undtages fra momspligten. Fritagelsesbestemmelserne i momsloven giver ofte anledning til afgrænsningsproblemer i relation til, hvorvidt bestemmelsen skal fortolkes udvidende eller indskrænkende. Dernæst skaber fritagelsesbestemmelserne problemer i relation til momsfradragsretten samt spørgsmålet om betaling af lønsumsafgift. Fokus på momsfritagelsen for undervisningsydelser. Læs mere her

2. Arv – andre regler der er gode og kende

Gennemgang af andre regler, som også kan være relevante at kende, når man skal forholde sig til, hvordan man sikrer sine efterladte, herunder arveforskud, gaver og familielån, begunstigelse ved forsikring og pension, indbotestamente og virksomhedstestamente. Læs mere her

 3. Nye regler om generationsskifte

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Med lovændringen nedsættes bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder og selskaber væsentligt. Derimod strammes pengetanksreglen og dermed muligheden for at overdrage selskaber med skattemæssig succession. Læs mere her

4. Investeringsejendomme efter årsregnskabsloven

Årsregnskabslovens regler om investeringsejendomme er ændret, hvilket i mange tilfælde giver virksomhederne mulighed for bedre at få investeringsejendommes værdier frem i regnskabet, hvilket øger muligheder for udlodning af udbytte. Alle selskaber kan fremadrettet benytte en dagsværdimodel, hvorefter dagsværdiændringer på ejendommene kan indregnes i resultatopgørelsen, uanset om virksomheden har som hovedaktivitet at drive investeringsvirksomhed. Læs mere her

5. Skærpede krav til deltagelse i P/S´er, K/S´er og I/S´er

Der er vedtaget skærpede krav til virksomheder, der drives i form af et skattemæssigt transparent selskab (P/S, K/S eller I/S). Både for de “aktive” aktiviteter, hvor deltageren indgår i den daglige drift, og for de “passive” aktiviteter, fx 10-mandsprojekter. Læs mere her

6. Registrering af reelle ejere

Tidligere var det alene legale ejere, der skulle registreres i Erhvervsstyrelsen. Nu skal de reelle ejere også registreres. Legale ejere er juridiske personer eller selskaber, der formelt ejer andele i en virksomhed. Læs mere her

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 3 – 2017 opdatering omkring:

  • Automatisk ændret forskudsopgørelse
  • Selskabers acontoskat
  • Opretholdelse af virksomhedsskatteordningen
  • Virksomheders fradrag for lønudgifter
  • Fradragsret for tab ved netsvindel Læs mere her

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab