Nyhedsside


Nyt fra din revisor – december 2018

 Klik her for at læse publikationen FACIT december 2018 eller download pdf (2.176 KB)   FACIT december 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter:   1. Funktionsadskillelse Mange af vores kunder har i tidens løb oplevet, at vi i revisionsprotokollater, breve eller andetsteds fortæller om funktionsadskillelse. Det, vi fortæller om, er helt nøjagtigt de risici, der kan være ved…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – august-september 2018

Klik her for at læse publikationen FACIT august-september 2018 eller download pdf (1681 KB) FACIT august-september 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. ePrivacy-forordning Næppe er vi blevet færdige med implementering af GDPR (persondataforordningen), før ny dataregulering er på vej fra EU. Denne gang handler det om ePrivacy-forordningen, der er en opdatering af det nuværende ePrivacy-direktiv (cookie-bekendtgørelsen), som regulerer…

Læs mere →
Albjerg medlem af RevisorGruppen Danmark

ALBJERG er pr. 1. juli 2018 blevet medlem af RevisorGruppen Danmark. læs mere her

Læs mere →
RevisorPosten nr. 1 – 2018

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 1 – 2018 RevisorPosten nr. 1 – 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Ingen kan undslippe persondataforordningen Reglerne er en stor mundfuld for de fleste virksomheder, men få et par gode råd med på vejen til hvordan du bliver nogenlunde klar til den 25.maj i år. Læs mere…

Læs mere →
Satser og beløbsgrænser 2017/2018

Klik her for at åbne publikationen satser og beløbsgrænser 2017/2018 I publikationen “Satser og beløbsgrænser 2017/2018” findes størrelser på skattemæssige satser og grænser for 2017 og 2018 på følgende områder: Personer Den skattepligtige indkomst Læs mere her Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat Bundskatten Topskatten Skatteloft Udligningsskat på pensionsudbetalinger Personfradrag Forskerordningen Grøn check Restskat Overskydende skat Arbejdsmarkedsbidrag…

Læs mere →
Biler – skat og moms 2018

Klik her for at åbne publikationen Biler – skat og moms 2018 Biler – skat og moms 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Gulpladebiler Hvilke biler er specialindrettede? Læs mere her Almindelige gulpladebiler: Hvordan behandles disse skattemæssigt og momsmæssigt ved kørsel mellem hjem og arbejde og kørsel mellem hjem og skiftende arbejdsplads (25-dages-reglen, tilkaldevagt, kundeopsøgende aktiviteter, chauffør,…

Læs mere →
Personalegoder 2018

Klik her for at åbne publikationen personalegoder 2018 Personalegoder 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Beskatning af personalegoder Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: Beskatning af markedsværdi Beskatning efter standardsatser Skattefri personalepleje Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder Bagatelgrænse for mindre goder Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den…

Læs mere →
RevisorPosten nr. 4 – 2017

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 4 – 2017 RevisorPosten nr. 4 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Salgsmodning – sådan sikres virksomhedens værdi og salgbarhed Når virksomheden skal sælges, kan god forberedelse være med til at øge såvel værdien af virksomheden som sandsynligheden for, at den bliver solgt. Læs mere her 2….

Læs mere →
RevisorPosten nr. 3 – 2017

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 3 – 2017 RevisorPosten nr. 3 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Momsfritaget undervisningsvirksomhed Momsloven rummer flere fritagelsesbestemmelser, som gør, at visse transaktioner undtages fra momspligten. Fritagelsesbestemmelserne i momsloven giver ofte anledning til afgrænsningsproblemer i relation til, hvorvidt bestemmelsen skal fortolkes udvidende eller indskrænkende. Dernæst skaber fritagelsesbestemmelserne…

Læs mere →
RevisorPosten nr. 1 – 2017

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 1 – 2017 RevisorPosten nr. 1 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Mulighed for lovlige kapitalejerlån Folketinget vedtog den 1. december 2016 et nyt lovforslag, som gør det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån og lovliggøre tidligere oprettede ulovlige kapitalejerlån. Lovforslaget betyder, at der kan foretages lovlige kapitalejerlån,…

Læs mere →

Copyright © 2013 – 2018 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab