Økonomisk rådgivning


I Albjerg har vores partnere og statsautoriserede revisorer en bred erfaring inden for økonomisk rådgivning. Vi hjælper dig derfor med en bred vifte af rådgivningsopgaver, hvor vi er sparringspartnere for vores kunder i ledelsesmæssige og andre sammenhænge.

Blandt disse opgaver er følgende eksempler:

  • Generationsskifte
  • Due diligence
  • Virksomhedsomdannelser
  • Etablering af virksomhed
  • Køb og salg af virksomhed, herunder værdiansættelser
  • Selskabsstruktur og omstruktureringer
  • Investeringsrådgivning
  • Pensionsforhold
  • Personaleansættelse
  • Strategisk udvikling

Copyright © 2013 – 2019 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab