Samarbejdspartnere


Nationale samarbejdspartnere

ALBJERG har forskellige samarbejdspartnere, der danner rammen om medlemsfirmaernes faglige samarbejde på forskellige områder. ALBJERG har følgende samarbejdspartnere:

RevisorGruppen Danmark

RevisorGruppen Danmark

ALBJERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medlem af RevisorGruppen Danmark, der danner rammen om medlemsfirmaernes faglige samarbejde til sikring af høj kvalitet i arbejdet med revision og rådgivning.

RevisorGruppen Danmark medlemsfirmaer er uafhængige firmaer, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne. I dagligdagen er ALBJERG et lokalt revisionsfirma med en tæt kundekontakt og fingeren på pulsen i lokalsamfundet. Med vores samarbejde i RevisorGruppen Danmark er vi i stand til at drage fordel af den samlede styrke, hvorved vi i fællesskab kan løfte store faglige udviklingsopgaver, uden at vi samtidig giver afkald på det lokale særpræg.

RevisorGruppen Danmark omfatter 24 revisionsfirmaer med cirka 70 kontorsteder, 260 statsautoriserede revisorer og cirka 1.400 medarbejdere og er dermed i dag ubetinget landets største netværk af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer.

Revitax A/S

Revitax

ALBJERG samarbejder med Revitax A/S omkring skatte- og momsrådgivning. Revitax A/S, hvis medarbejderstab er blandt landets førende inden for firmaets kompetenceområder. Medlemsfirmaernes specielle rådgivningsopgaver inden for skatte- og momsområdet varetages ofte i samarbejde med Revitax A/S.

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab