RevisorPosten nr. 1 – 2018

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 1 – 2018

RevisorPosten nr. 1 – 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Ingen kan undslippe persondataforordningen

Reglerne er en stor mundfuld for de fleste virksomheder, men få et par gode råd med på vejen til hvordan du bliver nogenlunde klar til den 25.maj i år. Læs mere her

2. Optjening og afvikling af feriefridage

”Omsorgsdage”, ”feriefridage”, ”den 6. ferieuge” – kært barn har mange navne, men hvilke regler gælder egentlig for disse ekstra fridage (herefter benævnt feriefridage)? Retten til feriefridage følger ikke af ferieloven, og dermed er det ikke alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, der har ret til feriefridage. Retten til feriefridage kræver hjemmel. En sådan hjemmel kan enten findes i kollektiv overenskomst, en personalehåndbog eller i en individuel ansættelseskontrakt. Læs mere her

3. Kryptovaluta og skat

Opfindelsen af kryptovaltuer som Bitcoin m.fl. er kommet bag på skattelovgiverne i Danmark. Eller mere retteligt, så er der ikke sket tilpasninger i de danske skatteregler, hvorfor den skattemæssige behandling skal udledes af statsskatteloven fra 1922. Læs mere her

4. Moms- og Skattetjek

Fra d. 1. januar 2018 etableres der er et nyt moms- og skattetjek i en forsøgsordning. Læs mere her

5. Opgørelse af gevinst og tab ved aktiesalg

Få styr på de grundlæggende regler for opgørelse af gevinst og tab ved aktiesalg. Både for personer og dødsboer, forskellige typer af aktier samt i almindelig handel og ved konkurs. Læs mere her

6. Nye regler bl.a. som led i retssikkerhedspakke III

Først og fremmest følger der med retssikkerhedspakke III vedtagelsen af den nye skattekontrollov. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, og samtidig samles reglerne om indberetningspligt i en ny skatteindberetningslov. Læs mere her

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 1 – 2018 opdatering omkring:

  • Håndværkerfradrag
  • Skattefri kørselsgodtgørelse
  • Årsopgørelsen 2017
  • Ejerregisteret i Erhvervsstyrelsen
  • Rejsegodtgørelse Læs mere her

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab