RevisorPosten nr. 1 – 2017

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 1 – 2017

RevisorPosten nr. 1 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Mulighed for lovlige kapitalejerlån

Folketinget vedtog den 1. december 2016 et nyt lovforslag, som gør det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån og lovliggøre tidligere oprettede ulovlige kapitalejerlån. Lovforslaget betyder, at der kan foretages lovlige kapitalejerlån, som ikke udløser bødestraf og krav om tilbagebetaling. Læs mere her

2. Forbud mod at stjæle arbejdsgiverens kunder

Alle medarbejdere har en loyalitetspligt, der gælder såvel under ansættelsen som indtil tre år efter samarbejdets ophør. Det følger af markedsføringslovens § 19. Loven gælder for alle medarbejdere. Bestemmelsen behøver ikke at fremgå af ansættelseskontrakten. Overtrædes bestemmelsen, kan den tidligere arbejdsgiver kræve, at der nedlægges fogedforbud, ligesom der kan stilles krav om erstatning og bødestraf. Læs mere her

3. Få mere ud af dit økonomisystem – det betaler sig

Mange virksomheder anså tidligere, at deres økonomisystem udelukkende var et værktøj, der skulle bruges til at registrere indkøb og salg og til at sammenstille regnskabet for virksomheden. Men i dag kan disse systemer uendeligt meget mere end det. De kan blandt andet være med til at optimere hele virksomhedens drift! Læs mere her

4. Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvorfor, hvem, hvornår og hvordan? Læs mere her

5. Optimering af lønpakke for kapitalejer

Får du nok ud af din løn? Sikkert ikke, vil de fleste mene. I nyhedsbrevet vil blive gennemgået nogle af de muligheder, man har for at optimere sin personlige indtjening som hovedaktionær. Læs mere her

6. Salg af forældrelejligheder

Hvad skal man være opmærksom på? Når den unge håbefulde har overstået sine studier og er på vej videre i livet, er det ofte tiden til at skille sig af med den erhvervede forældrelejlighed – hvad giver det af muligheder og udfordringer? Læs mere her

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 1 – 2017 opdatering omkring:

  • Arbejdsgivers dækning af de ansattes parkeringsudgifter
  • Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen
  • EU´s Regionalfond skal skabe vækst gennem innovationssamarbejder
  • Ændring af registreringsafgiften Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab