Archive


Restskat og overskydende skat for indkomståret 2019

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2019 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2019 også ske i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020. Efter denne dato betales et fast procenttillæg. Restskat Reglerne for beregning af renter og…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – december 2019

FACIT december 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  En tiltagende undren Der er forbløffende meget, man kan undre sig over, når man er borger i et gennemreguleret velfærdssamfund som det danske. Tag nu fx miljøafgifterne. Læs mere her 2. Momstjek Et momstjek af din virksomhed – bør det overvejes? Mange vil sikkert mene, at et momstjek…

Continue reading →
Slut med nedsat bo- og gaveafgift

Slut med nedsat bo- og gaveafgift

27. november 2019 | Under Skat | Skrevet af | No Comments

Siden 2016 har bo- og gaveafgift været mindre end den normale sats på 15 % ved overdragelse til børn m.fl. I 2019 udgør satsen 5 %. Fra og med 2020 er det formentlig ikke sådan længere. Reglerne rulles tilbage Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der tilbageruller lempelsen af bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomhed….

Continue reading →

Lovforslag om beskatning af fri telefon

Lovforslag om beskatning af fri telefon

27. november 2019 | Under Skat | Skrevet af | No Comments

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der alligevel ikke skal være skattefrihed for fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet fra og med 2020. Forslaget betyder, at de i 2019 gældende regler om, hvornår der skal ske beskatning af fri telefon og internet videreføres. Tilbagerulning af reglerne for beskatning af telefon og internet Fri telefon og/eller arbejdsgiverbetalt…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – august 2019

FACIT august 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Rød – gul – grøn Så fik vi en rød regering, der vil være så grøn, at verdens øvrige regeringsledere bliver gule af misundelse. Læs mere her 2. Konkurskarantæne En virksomheds manglende økonomiske succes kan have talrige årsagsforklaringer: Konjunkturændringer, likviditets- og finansieringsproblemer, et produkt, der ikke afhændes på…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – maj 2019

FACIT maj 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Jubilæum Dette er Facit nr. 100. Dette markeres med at direktør for Revisorgruppen Danmark Lars Hjort funderer og fremtiden og udviklingschef Thomas Bjerrehus giver et tilbageblik over nogle af de emner, der rørte sig. Læs mere her 2. Er der en revisor til stede? 58 % af alle…

Continue reading →

Nyt fra din revisor – marts 2019

FACIT marts 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Ejendomsskatter Indefrysning af grundskyld. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Det nuværende boligskatteforlig udløber ved udgangen af 2020. Skattestoppet fra 2001 betyder, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige, men det kan grundskylden. Mange boligejere har de senere år oplevet at…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – januar 2019

FACIT listen 2018/2019 indeholder størrelse på satser og beløbsgrænser på følgende områder: Personer Den skattepligtige indkomst Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat Bundskatten Topskatten Skatteloft Personfradrag Læs mere her Forskerordningen Grøn check Restskat Overskydende skat Arbejdsmarkedsbidrag Skattefrie godtgørelser Rejsegodtgørelse Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse Læs mere her Rejsefradrag Befordringsfradrag Faglige kontingenter mv. Børnedagplejere Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Øvrige lønmodtagerudgifter Underholds- og børnebidrag…

Continue reading →
Personalegoder 2019

Personalegoder 2019

3. januar 2019 | Under Nyhedsbrev | Skrevet af | No Comments

Personalegoder 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Beskatning af personalegoder Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdi• Beskatning efter standardsatser• Skattefri personalepleje• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder• Bagatelgrænse for mindre goder Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af disse er markedsværdien. Dette…

Continue reading →

Nyt fra din revisor – december 2018

 Klik her for at læse publikationen FACIT december 2018 eller download pdf (2.176 KB)   FACIT december 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter:   1. Funktionsadskillelse Mange af vores kunder har i tidens løb oplevet, at vi i revisionsprotokollater, breve eller andetsteds fortæller om funktionsadskillelse. Det, vi fortæller om, er helt nøjagtigt de risici, der kan være ved…

Continue reading →

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab