Category 'Nyhedsbrev'


<strong>Nyt fra din revisor – marts 2023</strong>

FACIT marts 2023 med kantinemoms – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Kantinemoms og momsfradrag ved servering i forbindelse med møder mv. Mange virksomheder har en kantine-/frokostordning, hvor medarbejderne kan købe mad- og drikkevarer til en pris, der er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen (kostprisen). Virksomhederne skal her være opmærksomme på de særlige regler om afregning af…

Continue reading →
<strong>Nyt fra din revisor – december 2022</strong>

FACIT december 2022 med beskatning af influencere – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Beskatning af influencere I en verden, hvor der bruges mere og mere tid på sociale medier, er der skabt grobund for, at flere og flere arbejder som influencere. En influencer eller influent er en person, der bruger sit netværk af følgere på sociale…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – august 2022

FACIT august 2022 med ny bogføringslov – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Ny bogføringslov – med fokus på digitalisering Folketinget vedtog i maj 2022 en ny bogføringslov, der skal tage højde for den digitale udvikling. Loven skal derudover styrke kontrollen med bogføringen, så der kan sættes hurtigere og mere effektivt ind mod svindel. Loven gælder for…

Continue reading →

Nyt fra din revisor – maj 2022

FACIT maj 2022 med revisorpligt – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Indførelse af revisorpligt skaber værdi Den 6. april 2022 fremsatte erhvervsministeren forslag til ændring af en række love, der bl.a. betyder en øget revisorinvolvering i form af ”revisorpligt” ved regnskabsaflæggelsen for visse mindre selskaber. Formålet er at styrke regelefterlevelsen og reducere antallet af fejl i…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – marts 2022

FACIT marts 2022 med it-sikkerhed – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. It-sikkerhed er bestyrelsens ansvar Kigger vi blot et par år tilbage, har der været en del skriverier i medierne om en række store virksomheders it-sikkerhed, der har været udsat for hackerangreb, it-nedbrud, tab af persondata, ransomware og mange andre it-katastrofer. De virksomheder, der er flest…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – december 2021

FACIT december 2021 med pensionsmidler – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Investering af pensionsmidler Investering af pensionsmidler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed. Et af de spørgsmål, vi som rådgivere ofte får, er, om en given aktieinvestering skal ske gennem et selskab eller med private midler. Svaret afhænger af mange konkrete forhold i den…

Continue reading →

Nyt fra din revisor – august-september 2021

FACIT august-september 2021 med hvidvaskloven – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Kontantforbuddet i hvidvaskloven Med virkning fra den 1. juli 2021 må erhvervsdrivende ikke længere modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover (hvidvaskloven). Grænsen for modtagelse af kontantbetalinger er blevet ændret ad flere omgange. Grænsen er nu flytter fra de hidtidige 50.000 kr. til 20.000 kr….

Continue reading →
Nyt fra din revisor – maj-juni 2021

FACIT maj-juni 2021 – selvstændig m.v. indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Hvem gider være selvstændig efter coronakrisen? En del af debatten har drejet sig om iværksætterkulturen og lysten til at blive selvstændig erhvervsdrivende. En væsentlig del af svaret på dette ligger formentlig i en forbedring af de rammevilkår, Danmark tilbyder selvstændige. Dette gælder især dem, der…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – marts 2021

FACIT marts 2021 – elafgift m.v. indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Godt nyt om godtgørelse af elafgift Med virkning fra 1. januar 2021 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet forenklede, og mange virksomheder har fået ret til en større godtgørelse. Med de nye regler vil der være den samme ret til godtgørelse af elafgift, uanset…

Continue reading →

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021 – rejsegodtgørelsen Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtager, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Læs mere her Tidsbegrænsning:…

Continue reading →

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab