Category 'Skat'


Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der med vedtagelsen af lov nr. L178 af 13. april 2021 sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede. Af loven fremgår følgende væsentlige ændringer for afskrivning: Grænsen for straksfradrag af småanskaffelser forøges (permanent)….

Continue reading →
Fri bil og skat 2021

Fri bil og skat 2021

21. april 2021 | Under Skat | Skrevet af | No Comments

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser. Den 1. januar 2022 forøges beskatningsgrundlaget yderligere med et højere miljøtillæg. Et enkelt lyspunkt eller måske to er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ladestandere til elbiler mv. og et særligt bundfradrag ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler. Beskatning…

Continue reading →
Skattefri gavekort 2021

I 2021 kan en arbejdsgiver give den enkelte medarbejder et gavekort med en værdi op til 1.200 kr., uden at der skal betales skat heraf. Skattefriheden gælder dog kun til nydelser på restauranter o.l., overnatning på hoteller samt oplevelser i Tivoli og andre forlystelser. De skattefri gavekort i 2021 De skattefri gavekort kan kun gives…

Continue reading →

Hovedaktionærer skal indberette transaktioner til Skattestyrelsen

Ny praksis om indberetning af kontrollerede transaktioner: Personlige hovedaktionærer bliver fra og med 2019 pålagt yderligere forpligtelser i forbindelse med indsendelse af deres egen selvangivelse. Beløbsgrænsen for såkaldte kontrollerede transaktioner er fjernet, og der er nu indberetningspligt for både selskaber og personer. Tidligere har kun selskaber skullet oplyse om kontrollerede transaktioner – og kun hvis…

Continue reading →
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2019

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2019 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2019 også ske i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020. Efter denne dato betales et fast procenttillæg. Restskat Reglerne for beregning af renter og…

Continue reading →
Slut med nedsat bo- og gaveafgift

Slut med nedsat bo- og gaveafgift

27. november 2019 | Under Skat | Skrevet af | No Comments

Siden 2016 har bo- og gaveafgift været mindre end den normale sats på 15 % ved overdragelse til børn m.fl. I 2019 udgør satsen 5 %. Fra og med 2020 er det formentlig ikke sådan længere. Reglerne rulles tilbage Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der tilbageruller lempelsen af bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomhed….

Continue reading →

Lovforslag om beskatning af fri telefon

Lovforslag om beskatning af fri telefon

27. november 2019 | Under Skat | Skrevet af | No Comments

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der alligevel ikke skal være skattefrihed for fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet fra og med 2020. Forslaget betyder, at de i 2019 gældende regler om, hvornår der skal ske beskatning af fri telefon og internet videreføres. Tilbagerulning af reglerne for beskatning af telefon og internet Fri telefon og/eller arbejdsgiverbetalt…

Continue reading →

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab