Nyt fra din revisor – januar 2019

FACIT listen 2018/2019 indeholder størrelse på satser og beløbsgrænser på følgende områder:

Personer

 • Den skattepligtige indkomst
  • Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat
  • Bundskatten
  • Topskatten
  • Skatteloft
  • Personfradrag Læs mere her
 • Forskerordningen
 • Grøn check
 • Restskat
 • Overskydende skat
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Skattefrie godtgørelser
  • Rejsegodtgørelse
  • Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse Læs mere her
 • Rejsefradrag
 • Befordringsfradrag
 • Faglige kontingenter mv.
 • Børnedagplejere
 • Beskæftigelsesfradrag
 • Jobfradrag
 • Øvrige lønmodtagerudgifter
 • Underholds- og børnebidrag
 • Gaver til almenvelgørende foreninger mv.
 • BoligJobordning
 • Pensionistarbejde
 • Personalegoder
  • Fri bil
  • Fri telefon
  • Fri computer
  • Fri internetforbindelse
  • Kantineordninger
  • Julegaver til medarbejdere
  • Lejlighedsgaver
  • Helårsbolig
  • Sommerboliger
  • Fri bolig mv. for hovedaktionærer m.fl.
  • Lystbåd
  • Kost og logi
  • Personalelån
  • Medielicens og tv-programpakker
  • Tilskud til telefon
  • Forsikringer
  • Jagt Læs mere her
 • Pensionsordninger
 • Sommerhusudlejning
 • Værelsesudlejning mv.
 • Udlejning af bil, campingvogn, lystbåd mv.
 • Gaver
 • Arv
 • Ejendomsværdiskat
 • Aktieavancer
 • Aktieindkomst
 • Kursgevinst på obligationer og andre fordringer
 • Etableringskonto & iværksætterkonto
  • Hævning af etableringskontomidler
  • Hævning af iværksættermidler Læs mere her
 • Dødsboer

Virksomheder

 • Selvstændigt erhvervsdrivende
 • Kapitalafkastordningen
 • Virksomhedsordningen Læs mere her

Selskaber, fonde og foreninger mv.

 • Skatteprocent
 • Acontoskat mv.
 • Beskatning af aktier og udbytte
 • Datterselskabsaktier mv.
 • Porteføljeaktier Læs mere her

Diverse

 • Gebyrer
 • Afskrivninger
 • Straksfradrag
 • Leasing
 • Omkostningsgodtgørelse
 • Repræsentation
 • Momsfradrag Læs mere her

Renter

 • Mindsterente (referencerenten)
 • Diskontoen
 • Nationalbankens udlånsrente
 • Indskudsbevisrente
 • Morarenter Læs mere her

Årsoversigt 2019 for skatter, moms og afgifter

Kalender 2019 med fortrykte frister for skatter, moms og afgifter Læs mere her

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab