Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter:

 • Selvangivelsen for 2014
 • Virksomhedsordningen – nedskydning af gråspurve med kanoner?
 • Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?
 • Aktionærlån – kan et “gammelt” lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?
 • Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter
 • Forretningsdebitorer – hvornår kan kreditor fratrække tabet?
 • Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser
 • Moms af tilskud og fradragsret

Derudover indeholder publikationen sædvanligvis:

 • Nye love
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser

Klik her for at åbne seneste udgave af skatteinformation.

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab