RevisorPosten nr. 1 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter:
• Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar
• Tilbagesøgning af moms fra udlandet
• Virksomhedstestamenter
• Kautionspræmier
• Virksomhedsordningen
• Crowdfunding

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 1 – 2016 opdatering omkring:
• Forlænget selvangivelsesfrist for selskaber for 2015
• Holdingselskabers momsfradrag
• Nedsættelse af registreringsafgift på biler
• Håndværkerfradraget 2016
• Skattefri kørepenge og diæter for 2016

Klik her for at åbne RevisorPosten nr. 1 – 2016

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab