Udgave nr. 4 2014 af Revisorposten indeholder nyheder om følgende områder:

  • Ændringer til virksomhedsskatteordningen
  • Den nye selskabsform – medarbejderinvesteringsselskaber (MS)
  • Beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør
  • Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende
  • Aktionærlån
  • Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende

Klik her for at åbne seneste udgave af revisorposten

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab