Nyhedsside


Nyt fra din revisor – april 2024

FACIT april 2024 med tidsregistrering – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Så er det tid til tidsregistrering Lovforslag om registrering af arbejdstid mv. er vedtaget Folketinget har vedtaget lovforslaget om de længe ventede regler om registrering af arbejdstid. Der har i den gældende danske lovgivning ikke været et generelt krav om registrering af lønmodtageres daglige arbejdstid,…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – december 2023

FACIT december 2023 med erklæringstyper – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Den lille forskel – erklæringstyper På næsten alle områder i livet findes der små forskelle med stor betydning, og de kan endda være svære at forstå. Revisors erklæringer er ingen undtagelse. Der kan således afgives ikke færre end 4 erklæringstyper på årsrapporter, og disse udtrykker…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – september 2023

FACIT september 2023 med pension – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Pension – opsparing i ustabile tider Årene 2019 til 2023 har budt på forskelligartede udfordringer for de selvstændiges muligheder for at spare op til pension. De seneste 4 år har været en blandet pose bolsjer for verdensøkonomien og dermed også for de danske virksomheder. Uanset…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – juni 2023

FACIT juni 2023 med ESG – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. ESG – et stærkt strategisk værktøj til videre udvikling og udnyttelse af virksomhedens potentiale Den lille forkortelse ESG bliver nævnt med stadig større hyppighed, men for mange er kendskabet til ESG begrænset, og ESG-agendaen er stadig noget uklar. ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale…

Læs mere →
<strong>Nyt fra din revisor – marts 2023</strong>

FACIT marts 2023 med kantinemoms – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Kantinemoms og momsfradrag ved servering i forbindelse med møder mv. Mange virksomheder har en kantine-/frokostordning, hvor medarbejderne kan købe mad- og drikkevarer til en pris, der er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen (kostprisen). Virksomhederne skal her være opmærksomme på de særlige regler om afregning af…

Læs mere →
<strong>Nyt fra din revisor – december 2022</strong>

FACIT december 2022 med beskatning af influencere – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Beskatning af influencere I en verden, hvor der bruges mere og mere tid på sociale medier, er der skabt grobund for, at flere og flere arbejder som influencere. En influencer eller influent er en person, der bruger sit netværk af følgere på sociale…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – august 2022

FACIT august 2022 med ny bogføringslov – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Ny bogføringslov – med fokus på digitalisering Folketinget vedtog i maj 2022 en ny bogføringslov, der skal tage højde for den digitale udvikling. Loven skal derudover styrke kontrollen med bogføringen, så der kan sættes hurtigere og mere effektivt ind mod svindel. Loven gælder for…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – maj 2022

FACIT maj 2022 med revisorpligt – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Indførelse af revisorpligt skaber værdi Den 6. april 2022 fremsatte erhvervsministeren forslag til ændring af en række love, der bl.a. betyder en øget revisorinvolvering i form af ”revisorpligt” ved regnskabsaflæggelsen for visse mindre selskaber. Formålet er at styrke regelefterlevelsen og reducere antallet af fejl i…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – marts 2022

FACIT marts 2022 med it-sikkerhed – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. It-sikkerhed er bestyrelsens ansvar Kigger vi blot et par år tilbage, har der været en del skriverier i medierne om en række store virksomheders it-sikkerhed, der har været udsat for hackerangreb, it-nedbrud, tab af persondata, ransomware og mange andre it-katastrofer. De virksomheder, der er flest…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – december 2021

FACIT december 2021 med pensionsmidler – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Investering af pensionsmidler Investering af pensionsmidler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed. Et af de spørgsmål, vi som rådgivere ofte får, er, om en given aktieinvestering skal ske gennem et selskab eller med private midler. Svaret afhænger af mange konkrete forhold i den…

Læs mere →

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab