Nyhedsside


Nyt fra din revisor – august 2022

FACIT august 2022 med ny bogføringslov – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Ny bogføringslov – med fokus på digitalisering Folketinget vedtog i maj 2022 en ny bogføringslov, der skal tage højde for den digitale udvikling. Loven skal derudover styrke kontrollen med bogføringen, så der kan sættes hurtigere og mere effektivt ind mod svindel. Loven gælder for…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – maj 2022

FACIT maj 2022 med revisorpligt – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Indførelse af revisorpligt skaber værdi Den 6. april 2022 fremsatte erhvervsministeren forslag til ændring af en række love, der bl.a. betyder en øget revisorinvolvering i form af ”revisorpligt” ved regnskabsaflæggelsen for visse mindre selskaber. Formålet er at styrke regelefterlevelsen og reducere antallet af fejl i…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – marts 2022

FACIT marts 2022 med it-sikkerhed – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. It-sikkerhed er bestyrelsens ansvar Kigger vi blot et par år tilbage, har der været en del skriverier i medierne om en række store virksomheders it-sikkerhed, der har været udsat for hackerangreb, it-nedbrud, tab af persondata, ransomware og mange andre it-katastrofer. De virksomheder, der er flest…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – december 2021

FACIT december 2021 med pensionsmidler – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Investering af pensionsmidler Investering af pensionsmidler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed. Et af de spørgsmål, vi som rådgivere ofte får, er, om en given aktieinvestering skal ske gennem et selskab eller med private midler. Svaret afhænger af mange konkrete forhold i den…

Læs mere →
Albjerg søger erfaren revisor

Har du lyst til et job og arbejde et sted Hvor der er stor fokus på at have et sundt forhold mellem arbejde og fritid? Work-life-balance er ikke noget, vi bare siger – vi efterlever det. Har du lyst til at arbejde sammen med 35 topmotiverede kollegaer hos Albjerg i Brøndby? Vi søger en dygtig…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – august-september 2021

FACIT august-september 2021 med hvidvaskloven – indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Kontantforbuddet i hvidvaskloven Med virkning fra den 1. juli 2021 må erhvervsdrivende ikke længere modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover (hvidvaskloven). Grænsen for modtagelse af kontantbetalinger er blevet ændret ad flere omgange. Grænsen er nu flytter fra de hidtidige 50.000 kr. til 20.000 kr….

Læs mere →
Nyt fra din revisor – maj-juni 2021

FACIT maj-juni 2021 – selvstændig m.v. indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Hvem gider være selvstændig efter coronakrisen? En del af debatten har drejet sig om iværksætterkulturen og lysten til at blive selvstændig erhvervsdrivende. En væsentlig del af svaret på dette ligger formentlig i en forbedring af de rammevilkår, Danmark tilbyder selvstændige. Dette gælder især dem, der…

Læs mere →
Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der med vedtagelsen af lov nr. L178 af 13. april 2021 sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede. Af loven fremgår følgende væsentlige ændringer for afskrivning: Grænsen for straksfradrag af småanskaffelser forøges (permanent)….

Læs mere →
Fri bil og skat 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser. Den 1. januar 2022 forøges beskatningsgrundlaget yderligere med et højere miljøtillæg. Et enkelt lyspunkt eller måske to er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ladestandere til elbiler mv. og et særligt bundfradrag ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler. Beskatning…

Læs mere →
Skattefri gavekort 2021

I 2021 kan en arbejdsgiver give den enkelte medarbejder et gavekort med en værdi op til 1.200 kr., uden at der skal betales skat heraf. Skattefriheden gælder dog kun til nydelser på restauranter o.l., overnatning på hoteller samt oplevelser i Tivoli og andre forlystelser. De skattefri gavekort i 2021 De skattefri gavekort kan kun gives…

Læs mere →

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab