Nyhedsside


Nyt fra din revisor – august 2019

FACIT august 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Rød – gul – grøn Så fik vi en rød regering, der vil være så grøn, at verdens øvrige regeringsledere bliver gule af misundelse. Læs mere her 2. Konkurskarantæne En virksomheds manglende økonomiske succes kan have talrige årsagsforklaringer: Konjunkturændringer, likviditets- og finansieringsproblemer, et produkt, der ikke afhændes på…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – maj 2019

FACIT maj 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Jubilæum Dette er Facit nr. 100. Dette markeres med at direktør for Revisorgruppen Danmark Lars Hjort funderer og fremtiden og udviklingschef Thomas Bjerrehus giver et tilbageblik over nogle af de emner, der rørte sig. Læs mere her 2. Er der en revisor til stede? 58 % af alle…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – marts 2019

FACIT marts 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Ejendomsskatter Indefrysning af grundskyld. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Det nuværende boligskatteforlig udløber ved udgangen af 2020. Skattestoppet fra 2001 betyder, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige, men det kan grundskylden. Mange boligejere har de senere år oplevet at…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – januar 2019

FACIT listen 2018/2019 indeholder størrelse på satser og beløbsgrænser på følgende områder: Personer Den skattepligtige indkomst Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat Bundskatten Topskatten Skatteloft Personfradrag Læs mere her Forskerordningen Grøn check Restskat Overskydende skat Arbejdsmarkedsbidrag Skattefrie godtgørelser Rejsegodtgørelse Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse Læs mere her Rejsefradrag Befordringsfradrag Faglige kontingenter mv. Børnedagplejere Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Øvrige lønmodtagerudgifter Underholds- og børnebidrag…

Læs mere →
Personalegoder 2019

Personalegoder 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Beskatning af personalegoder Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdi• Beskatning efter standardsatser• Skattefri personalepleje• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder• Bagatelgrænse for mindre goder Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af disse er markedsværdien. Dette…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – december 2018

 Klik her for at læse publikationen FACIT december 2018 eller download pdf (2.176 KB)   FACIT december 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter:   1. Funktionsadskillelse Mange af vores kunder har i tidens løb oplevet, at vi i revisionsprotokollater, breve eller andetsteds fortæller om funktionsadskillelse. Det, vi fortæller om, er helt nøjagtigt de risici, der kan være ved…

Læs mere →
Nyt fra din revisor – august-september 2018

Klik her for at læse publikationen FACIT august-september 2018 eller download pdf (1681 KB) FACIT august-september 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. ePrivacy-forordning Næppe er vi blevet færdige med implementering af GDPR (persondataforordningen), før ny dataregulering er på vej fra EU. Denne gang handler det om ePrivacy-forordningen, der er en opdatering af det nuværende ePrivacy-direktiv (cookie-bekendtgørelsen), som regulerer…

Læs mere →
Albjerg medlem af RevisorGruppen Danmark

ALBJERG er pr. 1. juli 2018 blevet medlem af RevisorGruppen Danmark. læs mere her

Læs mere →
RevisorPosten nr. 1 – 2018

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 1 – 2018 RevisorPosten nr. 1 – 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Ingen kan undslippe persondataforordningen Reglerne er en stor mundfuld for de fleste virksomheder, men få et par gode råd med på vejen til hvordan du bliver nogenlunde klar til den 25.maj i år. Læs mere…

Læs mere →
Satser og beløbsgrænser 2017/2018

Klik her for at åbne publikationen satser og beløbsgrænser 2017/2018 I publikationen “Satser og beløbsgrænser 2017/2018” findes størrelser på skattemæssige satser og grænser for 2017 og 2018 på følgende områder: Personer Den skattepligtige indkomst Læs mere her Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat Bundskatten Topskatten Skatteloft Udligningsskat på pensionsudbetalinger Personfradrag Forskerordningen Grøn check Restskat Overskydende skat Arbejdsmarkedsbidrag…

Læs mere →

Copyright © 2013 – 2019 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab