Category 'Nyhedsbrev'


Nyt fra din revisor – marts 2020

FACIT marts 2020 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Moms på tværs UK er ude af EU. Man var ellers ved at tro, at briterne satsede på, at de kunne forhale det, til det gik over af sig selv, eller at de i det mindste i mellemtiden kunne forhandle sig til flere fordele blot uden forpligtelserne. Sådan…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – januar 2020 – satser og beløbsgrænser 2019/2020

FACIT listen 2019/2020 indeholder størrelse på satser og beløbsgrænser på følgende områder: Personer (satser og beløbsgrænser 2019/2020) Den skattepligtige indkomst Læs mere her Kommune- og kirkeskat Bundskatten Topskatten Skatteloft Personfradrag Forskerordningen Læs mere her Grøn check Læs mere her Restskat Læs mere her Overskydende skat Læs mere her Arbejdsmarkedsbidrag Læs mere her Skattefrie godtgørelser Læs…

Continue reading →
Personalegoder 2020

Personalegoder 2020

13. januar 2020 | Under Nyhedsbrev | Skrevet af | No Comments

Personalegoder 2020 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Beskatning af personalegoder Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: Beskatning af markedsværdi Beskatning efter standardsatser Skattefri personalepleje Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder Bagatelgrænse for mindre goder Læs mere her Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af disse er…

Continue reading →

Biler 2020 – skat og moms

Biler 2020 – skat og moms

13. januar 2020 | Under Nyhedsbrev | Skrevet af | No Comments

Biler 2020 – skat og moms indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Gulpladebiler Hvilke biler er specialindrettede? Begrebet ”specialindrettede biler” anvendes både på moms- og skatteområdet, men på momsområdet dog kun for varevogne med en maksimal tilladt totalvægt på 4 ton. Læs mere her Almindelige gulpladebiler: Hvordan behandles disse skattemæssigt og momsmæssigt ved kørsel mellem hjem og…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – december 2019

FACIT december 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  En tiltagende undren Der er forbløffende meget, man kan undre sig over, når man er borger i et gennemreguleret velfærdssamfund som det danske. Tag nu fx miljøafgifterne. Læs mere her 2. Momstjek Et momstjek af din virksomhed – bør det overvejes? Mange vil sikkert mene, at et momstjek…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – august 2019

FACIT august 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Rød – gul – grøn Så fik vi en rød regering, der vil være så grøn, at verdens øvrige regeringsledere bliver gule af misundelse. Læs mere her 2. Konkurskarantæne En virksomheds manglende økonomiske succes kan have talrige årsagsforklaringer: Konjunkturændringer, likviditets- og finansieringsproblemer, et produkt, der ikke afhændes på…

Continue reading →

Nyt fra din revisor – maj 2019

FACIT maj 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Jubilæum Dette er Facit nr. 100. Dette markeres med at direktør for Revisorgruppen Danmark Lars Hjort funderer og fremtiden og udviklingschef Thomas Bjerrehus giver et tilbageblik over nogle af de emner, der rørte sig. Læs mere her 2. Er der en revisor til stede? 58 % af alle…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – marts 2019

FACIT marts 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1.  Ejendomsskatter Indefrysning af grundskyld. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning. Det nuværende boligskatteforlig udløber ved udgangen af 2020. Skattestoppet fra 2001 betyder, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige, men det kan grundskylden. Mange boligejere har de senere år oplevet at…

Continue reading →
Nyt fra din revisor – januar 2019

FACIT listen 2018/2019 indeholder størrelse på satser og beløbsgrænser på følgende områder: Personer Den skattepligtige indkomst Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat Bundskatten Topskatten Skatteloft Personfradrag Læs mere her Forskerordningen Grøn check Restskat Overskydende skat Arbejdsmarkedsbidrag Skattefrie godtgørelser Rejsegodtgørelse Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse Læs mere her Rejsefradrag Befordringsfradrag Faglige kontingenter mv. Børnedagplejere Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Øvrige lønmodtagerudgifter Underholds- og børnebidrag…

Continue reading →

Personalegoder 2019

Personalegoder 2019

3. januar 2019 | Under Nyhedsbrev | Skrevet af | No Comments

Personalegoder 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Beskatning af personalegoder Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdi• Beskatning efter standardsatser• Skattefri personalepleje• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder• Bagatelgrænse for mindre goder Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af disse er markedsværdien. Dette…

Continue reading →

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab