Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter

Personer

 • Den skattepligtige indkomst
 • Seniornedslag
 • Personfradrag
 • Forskerordningen
 • Grøn check
 • Restskat
 • Overskydende skat
 • AM-bidrag
 • Skattefrie godtgørelser
 • Rejsefradrag
 • Befordringsfradrag
 • Faglige kontingenter mv.
 • Børnedagplejere
 • Beskæftigelsesfradrag
 • Øvrige lønmodtagerudgifter
 • Underholds- og børnebidrag
 • Gaver til almenvelgørende foreninger mv.
 • BoligJobordning
 • Pensionistarbejde
 • Personalegoder
 • Pensionsordninger
 • Sommerhusudlejning
 • Gaver mv.
 • Arv
 • Ejendomsværdiskat
 • Aktieavancer
 • Aktieindkomst
 • Kursgevinst på obligationer og andre fordringer
 • Etableringskonto & iværksætterkonto
 • Dødsboer

Virksomheder (selvstændigt erhvervsdrivende)

 • Kapitalafkastordningen
 • Virksomhedsordningen

Selskaber, fonde og foreninger

 • Skatteprocent
 • Beskatning af aktier og udbytte

Diverse

 • Gebyrer
 • Afskrivninger
 • Omkostningsgodtgørelse
 • Repræsentation
 • Momsfradrag

Renter

 • Mindsterente (referencerenten)
 • Diskontoen
 • Nationalbankens udlånsrente
 • Morarenter

Klik her for at åbne publikationen satser og beløbsgrænser 2015_2016

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab