Satser og beløbsgrænser 2017/2018

Klik her for at åbne publikationen satser og beløbsgrænser 2017/2018

I publikationen “Satser og beløbsgrænser 2017/2018” findes størrelser på skattemæssige satser og grænser for 2017 og 2018 på følgende områder:

Personer

 • Den skattepligtige indkomst Læs mere her
  • Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat
  • Bundskatten
  • Topskatten
  • Skatteloft
  • Udligningsskat på pensionsudbetalinger
  • Personfradrag
 • Forskerordningen
 • Grøn check
 • Restskat
 • Overskydende skat
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Skattefrie godtgørelser Læs mere her
  • Rejsegodtgørelse
  • Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse
 • Rejsefradrag
 • Befordringsfradrag
 • Faglige kontingenter m.v.
 • Børnedagplejere
 • Beskæftigelsesfradrag
 • Øvrige lønmodtagerudgifter
 • Underholds- og børnebidrag
 • Gaver til almenvelgørende foreninger m.v.
 • BoligJobordning
 • Pensionistarbejde
 • Personalegoder Læs mere her
  • Fri bil
  • Fri telefon
  • Fri computer
  • Fri internetforbindelse
  • Kantineordninger
  • Julegaver til medarbejdere
  • Lejlighedsgaver
  • Helårsbolig
  • Sommerboliger
  • Fri bolig m.v. for hovedaktionærer m.fl.
  • Lystbåd
  • Kost og logi
  • Personalelån
  • Medielicens og tv-programpakker
  • Tilskud til telefon
  • Forsikringer
  • Jagt
 • Pensionsordninger Læs mere her
 • Sommerhusudlejning
 • Gaver m.v.
 • Arv
 • Ejendomsværdiskat
 • Aktieavancer
 • Aktieindkomst
 • Kursgevinst på obligationer og andre fordringer
 • Etableringskonto & iværksætterkonto
  • Hævning af etableringskontomidler
  • Hævning af iværksættermidler
 • Dødsboer Læs mere her
  • Beløbsgrænser for skattepligtige dødsboer

Virksomheder

 • Selvstændigt erhvervsdrivende Læs mere her
  • Kapitalafkastordningen
  • Virksomhedsordningen

Selskaber, fonde og foreninger mv.

 • Skatteprocent Læs mere her
  • Acontoskat m.v.
 • Beskatning af aktier og udbytte
  • Datterselskabsaktier m.v.
  • Porteføljeaktier

Diverse

 • Gebyrer Læs mere her
 • Afskrivninger
  • Straksfradrag
  • Leasing
 • Omkostningsgodtgørelse
 • Repræsentation
 • Momsfradrag

Renter

 • Mindsterente (referencerenten) Læs mere her
 • Diskontoen
 • Nationalbankens udlånsrente
 • Morarenter

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab