Revision og regnskabsmæssig assistance


Vores revisionsydelser omfatter:

  • Attestation af årsregnskaber samt andre regnskabsopgørelser. Gennem revisionen sikres, at din virksomhed overholder lovgivningen og aftaler m.v. Resultatet af revisionen fører ofte til, at du får en rådgivning og anbefalinger, der kan sikre mere effektive forretningsgange, og det medvirker som følge heraf til at skabe bedre resultater.

Regnskabsmæssig assistance kan omfatte udarbejdelse af følgende:

  • Årsregnskabet
  • Perioderegnskab
  • Budgetter – både drifts- og likviditetsbudgetter
  • Værdiskabende regnskabsanalyser og driftsøkonomiske analyser.
  • Afstemninger (bank, moms o.a.)
  • Bogholderi
  • Administration
  • Moms- og Skattetjek

Albjerg har stor erfaring, når det gælder regnskab. Vi kan varetage alle opgaver for dig og/eller tilbyde at oplære dine medarbejdere. Vi kan også via vores avancerede it-systemer “overtage” din skærm og hjælpe dig på vej.

Kontakt en af vores medarbejdere

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab