RevisorPosten nr. 4 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter

  • Moms ved brug af udenlandsk arbejdskraft på ejendomme
  • Skat og moms i den søde juletid
  • Ny lejereform pr. 1. juli 2015 – en forenkling?
  • Ejeraftale
  • Sundhedsforsikring – hvad skal man være opmærksom på?
  • Momspligtig levering af pakker fra 1. januar 2017

 

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 4 – 2016 opdatering omkring:

  • Forskudsregistrering for 2017
  • Frivillig acontoskat for selskaber
  • Også håndværkerfradrag for 2017

 

Klik her for at åbne RevisorPosten nr. 4 – 2016

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab