Skatteinformation, januar 2017

Klik her for at åbne publikationen Skatteinformation, januar 2017

Skatteinformation, januar 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Airbnb, GoMore – deleøkonomi som skatteministeren kan li’

Dette er ikke nogen reklameportal for hverken Airbnb eller GoMore. Nogle citatpluk fra skatteministeren i september 2016: Deleøkonomien vinder indpas i vores hverdag på rigtig mange områder, og det ser vi som en positiv udvikling. Men vi er også klar over, at vi risikerer at få en omfattende sort økonomi, hvis vi ikke i tide får skabt nogle tydelige færdselsregler. Danmark skal være et mekka for deleøkonomi, og det kan der være masser af arbejdspladser og vækst i. Det er i vores alles interesse, at flere bruger deleøkonomien. Deleøkonomien giver flere muligheder for hver enkelt dansker og bærer et enormt vækstpotentiale for samfundet med sig. Læs mere her

2. Kan lønudgifter altid fratrækkes?

En virksomhedsejer er sjældent i tvivl om, at løn- og andre personaleudgifter er en driftsomkostning og derfor kan fratrækkes i virksomhedens skatteregnskab. Men helt så entydig er praksis på området dog ikke, hvilket blandt andet fremgår af to domme afsagt af Østre Landsret i sommeren 2016. Læs mere her

3. Gaver – et udslag af gavmildhed

Gaver defineres traditionelt som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der bliver givet som udslag af gavmildhed. En gave kan antage mange former, lige fra et kontant pengebeløb til overdragelse af en virksomhed. Ved overdragelse af aktiver i form af fast ejendom, aktier mv. mellem interesseforbundne parter, vil der være givet en gave, såfremt modtageren ikke betaler handelsværdien for aktivet. Artiklens fokus er rettet mod den afgiftspligtige personkreds, hvilket primært vil sige gaver fra forældre til børn. Læs mere her

4. Moms i den gode sags tjeneste

Mange virksomheder står ofte i den situation, at indkøbte eller fremstillede varer ikke kan sælges. Nogle varer er ikke længere tidssvarende, mens andre varer nærmer sig sidste anvendelsesdato. I denne situation vælger nogle virksomheder at destruere varerne, mens andre handler med hjertet. Handles der med hjertet og udvises gavmildhed, kan det få uhensigtsmæssige konsekvenser i relation til momsen. Læs mere her

5. Leasing af personbiler – moms og skat

Mange virksomheder vælger i dag at lease personbiler til hel eller delvis erhvervsmæssig brug i stedet for at købe bilerne. Der findes en række leasingformer med forskellige skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser for virksomheden og den medarbejder, der eventuelt får stillet bilen til rådighed. Læs mere her

6. Udvidelse af momspligten ved salg af fast ejendom

Siden indførelsen af momspligt ved salg af byggegrunde og nye bygninger med virkning fra den 1. januar 2011 har SKAT og Landsskatteretten truffet en lang række afgørelser på området. Disse afgørelser har i mange tilfælde medført en skærpelse af praksis, således at momspligten løbende er blevet udvidet. Læs mere her

Herudover indeholder publikationen sædvanligvis opdateringer omkring:

  • Nye love
  • Højesteretsdomme
  • Landsretsdomme
  • Administrative afgørelser Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab