Nyt fra din revisor – december 2023
FACIT december 2023

FACIT december 2023 med erklæringstyper – indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Den lille forskel – erklæringstyper

På næsten alle områder i livet findes der små forskelle med stor betydning, og de kan endda være svære at forstå. Revisors erklæringer er ingen undtagelse. Der kan således afgives ikke færre end 4 erklæringstyper på årsrapporter, og disse udtrykker forskellige grader af den overbevisning, revisor har fået ved en kontrol af et regnskab. Sagt på en anden måde: Den sikkerhed, revisor opnår ved kontrollen af regnskabet, vil variere alt efter den valgte erklæringstype.

Erklæringstyper: Revisor kan erklære sig om følgende typer af kontrol af en årsrapport:

  • Revision
  • Udvidet gennemgang
  • Review
  • Assistance med opstilling.

Selvom revisor er forpligtet til at udforme sine erklæringer i et entydigt og let forståeligt sprog, er der qua diverse krav i lovgivning, bekendtgørelser og standarder relativt begrænsede muligheder for at variere indholdet. Læs mere her

2. ChatGPT: Den digitale medspiller i dansk SMV-land

Den teknologiske horisont udvides konstant og med den følger spændende innovationer som fx ChatGPT, der er et af mange eksempler på AI. Men hvad kan denne nye teknologi betyde for den almindelige dansker og især for dem, der leder landets små og mellemstore virksomheder?

ChatGPT er absolut ikke ene om at repræsentere det, vi kalder AI. Det er imidlertid den løsning, rigtig mange taler om. ChatGPT eller tilsvarende løsninger er en webbaseret brugergrænseflade, hvor man kan indtaste et spørgsmål eller en række kommandoer (også kaldet “prompts”), som systemet herefter giver et bud på. Læs mere her

3. ESG og bæredygtighed

Tidens helt store tema er uden tvivl ESG og bæredygtighed. Langt de fleste af os er enige om, at vi skal bidrage til den grønne omstilling og være med til at gøre en forskel, men det kan være vanskeligt at omsætte budskabet og de gode intentioner til praktik i hverdagen – både for virksomheder og rådgivere.

Administrativ byrde eller forretningsmæssig nødvendighed.

De fleste virksomheder vil i de kommende år skulle rapportere om ESG og bæredygtighed; enten fordi de selv underlægges de nye krav fra EU, eller fordi de er underleverandør til en virksomhed, som skal rapportere. Læs mere her

4. Konkursdiskriminerende klausuler i ejeraftaler

Vi ser ofte, at der er indgået en ejeraftale i kapitalselskaber med flere ejere af kapitalandelene.

Ejerne indgår typisk sådanne ejeraftaler for at varetage interne kerneinteresser og regulere det indbyrdes forhold ejerne imellem. Aftalernes bestemmelser skal modsat vedtægter ikke offentliggøres, og ved ændringer er de ikke i samme omfang underlagt indskrænkende regulering eller ”krav” om vurdering i lyset af Erhvervsstyrelsens praksis om at afvise vedtægtsklausuler uden fornøden ”vedtægtsrelevans”.

Ejeraftalernes bestemmelser vil oftest bære præg af ejernes interesse i at bevare ejerkredsens fortrolighed og undgå, at ejernes interesser skulle infiltreres og i værste fald tilsidesættes af udefrakommende. Læs mere her

5. Ny bogføringslov: Sådan lever du op til kravene med C5, NAV og XAL

Den nye bogføringslov fra 24. maj 2022 er bl.a. et resultat af ønsket om at lette virksomhedernes administration, men det kan give udfordringer for en række af dem, der lige nu bruger et bogføringssystem, der ikke står til at blive godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Den logiske løsning er naturligvis at skifte til et af de systemer, som Erhvervsstyrelsen forhåndsregistrerer. Dermed vil det være udbyderen af systemet, der har ansvaret for, at det lever op til kravene i den nye bogføringslov. Det kan dog være en både dyr og ressourcekrævende proces at skifte sit bogføringssystem. Men der findes også en anden løsning – en lidt mere overset en af slagsen. Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab