Almene boliger


Vi har en fast stab af dedikerede medarbejdere, der alle er specialister i de særlige revisions- og regnskabsmæssige forhold, der følger af den omfattende speciallovgivning på området.

Vores medarbejdere i specialafdelingen opretholder til stadighed et højt specialfagligt vidensniveau via interne og eksterne kurser.

Vores assistance til almene boligselskaber omfatter blandt andet:

  • Revision af boligselskabets årsregnskab samt tilhørende afdelinger
  • Revision af byggeregnskaber
  • Revision af boligsociale regnskaber
  • Revision af fordelingsregnskaber mellem afdelinger
  • Rådgivning vedrørende skatte- og momsmæssige problemstillinger
  • Deltagelse i boligselskabernes bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder
  • Rådgivning vedrørende budgetmæssige forhold
  • Rådgivning vedrørende sammenlægning af afdelinger

Kontakt en af vores medarbejdere

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab