Andelsbolig- og ejerforeninger


Vores specialafdeling tilbyder alle former for revisions-, regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance til alle størrelser af andelsboligforeninger, ejerforeninger, grundejerforeninger, varmelaug, ejerlaug og gårdlaug.

Som specialkompetence rådgiver vi nødlidende andelsboligforeninger, og foretager uvildige, økonomiske analyser af andelsboligforeningers regnskaber for potentielle købere af andelsboliger.

Nedenfor har vi anført et par eksempler på, hvad vores assistanceopgaver omfatter:

 • Opstilling og revision/gennemgang af foreningens årsregnskaber/årsrapporter
 • Opstilling og revision af åbningsbalancer for nystiftede andelsboligforeninger
 • Opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst for andelsboligforeninger med ekstern udlejning
 • Erklæring på indberetninger til Grundejernes Investeringsfond
 • Deltagelse i generalforsamlinger, budget- og bestyrelsesmøder
 • Opgørelse af andelskroneværdi i ”utide”(væsentlige ændringer i foreningens økonomiske forhold)
 • Udarbejdelse af budgetter og langtidsprognoser for foreningens forventede økonomiske udvikling
 • Rådgivning om foreningens finansieringsforhold
 • Rådgivning til nødlidende andelsboligforeninger
 • Rådgivning til potentielle købere af andelsboliger
 • Undersøgelse af specifikke regnskabs- og skattemæssige problemstillinger

Vi deltager i udviklingen af vejledninger og modelregnskaber for andelsboligforeninger som FSR – danske revisorers repræsentant, og underviser andre revisorer i regnskabsmæssige forhold for andelsboligforeninger.

Vores medarbejdere i specialafdelingen opretholder til stadighed et højt specialfagligt vidensniveau via interne og eksterne kurser.

Vi sætter uafhængighed af administratorer, långivere m.v. højt på dagsordenen, da vi mener dette giver det bedste grundlag for en uvildig rådgivning til foreningen.

Ved at vælge Albjerg til foreningens samarbejdspartner, er du derfor altid sikker på:

 • At din forenings regnskab opfylder nyeste regnskabskrav
 • Uafhængig rådgivning uden interessekonflikter
 • Professionel og målrettet assistance

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab