Category 'RevisorPosten'


Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 1 – 2018 RevisorPosten nr. 1 – 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Ingen kan undslippe persondataforordningen Reglerne er en stor mundfuld for de fleste virksomheder, men få et par gode råd med på vejen til hvordan du bliver nogenlunde klar til den 25.maj i år. Læs mere…

Continue reading →

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 4 – 2017 RevisorPosten nr. 4 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Salgsmodning – sådan sikres virksomhedens værdi og salgbarhed Når virksomheden skal sælges, kan god forberedelse være med til at øge såvel værdien af virksomheden som sandsynligheden for, at den bliver solgt. Læs mere her 2….

Continue reading →

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 3 – 2017 RevisorPosten nr. 3 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Momsfritaget undervisningsvirksomhed Momsloven rummer flere fritagelsesbestemmelser, som gør, at visse transaktioner undtages fra momspligten. Fritagelsesbestemmelserne i momsloven giver ofte anledning til afgrænsningsproblemer i relation til, hvorvidt bestemmelsen skal fortolkes udvidende eller indskrænkende. Dernæst skaber fritagelsesbestemmelserne…

Continue reading →

Klik her for at åbne publikationen RevisorPosten nr. 1 – 2017 RevisorPosten nr. 1 – 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter: 1. Mulighed for lovlige kapitalejerlån Folketinget vedtog den 1. december 2016 et nyt lovforslag, som gør det muligt at foretage lovlige kapitalejerlån og lovliggøre tidligere oprettede ulovlige kapitalejerlån. Lovforslaget betyder, at der kan foretages lovlige kapitalejerlån,…

Continue reading →

RevisorPosten nr. 4 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter Moms ved brug af udenlandsk arbejdskraft på ejendomme Skat og moms i den søde juletid Ny lejereform pr. 1. juli 2015 – en forenkling? Ejeraftale Sundhedsforsikring – hvad skal man være opmærksom på? Momspligtig levering af pakker fra 1. januar 2017   Herudover indeholder RevisorPosten nr. 4…

Continue reading →

RevisorPosten nr. 3 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter: Konkurs af enkeltmandsvirksomhed – 5 gode råd til at undgå konkurs Et par lette veje til at forbedre økonomien i mindre virksomheder Moms ved madordning Ulovlige aktionærlån – ny praksis fra 1. juni 2016 Ændring af revisorloven   Herudover indeholder RevisorPosten nr. 3 – 2016 opdatering omkring:…

Continue reading →

RevisorPosten nr. 2 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter: • Fravalg af revisor – en dyr boomerang på længere sigt? • Deadline for indsendelse af regnskab og selvangivelse nærmer sig – husk det! • Kapital til øget vækst gennem Vækstfonden • Ny lov hvis du driver webshop • VEU-godtgørelse – tilskud til efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere…

Continue reading →

RevisorPosten nr. 1 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter: • Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar • Tilbagesøgning af moms fra udlandet • Virksomhedstestamenter • Kautionspræmier • Virksomhedsordningen • Crowdfunding Herudover indeholder RevisorPosten nr. 1 – 2016 opdatering omkring: • Forlænget selvangivelsesfrist for selskaber for 2015 • Holdingselskabers momsfradrag • Nedsættelse af registreringsafgift på biler • Håndværkerfradraget…

Continue reading →

RevisorPosten nr. 4 – 2015 indeholder følgende hovedoverskrifter: • Ny årsregnskabslov • Nyt om selskabers acontoskat • Erstatning og risiko • Moms af gamle byggemodningsomkostninger • Nem ID gør livet lettere for enkeltmandsvirksomheder • Virksomhedsordning – er der nogen fordele efter de seneste stramninger? Herudover indeholder RevisorPosten nr. 4 – 2015 opdatering omkring: • Mærkning…

Continue reading →

RevisorPosten nr. 3 – 2015 indeholder følgende hovedoverskrifter: En god revisor er dyr, men tør man have en billig? Er der styr på virksomhedens forsikringer? Hvidvaskningsdirektivet – hvilke regler gælder? Iværksætterselskaber – de første erfaringer Kan virksomhedsordningen fortsætte efter salg af virksomhed? Lønmodtager honorarmodtager? Ansæt en elev eller lærling – og få del i opsvinget…

Continue reading →

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab