Category 'Ikke kategoriseret'


I 2021 kan en arbejdsgiver give den enkelte medarbejder et gavekort med en værdi op til 1.200 kr., uden at der skal betales skat heraf. Skattefriheden gælder dog kun til nydelser på restauranter o.l., overnatning på hoteller samt oplevelser i Tivoli og andre forlystelser. De skattefri gavekort i 2021 De skattefri gavekort kan kun gives…

Continue reading →

ALBJERG er pr. 1. juli 2018 blevet medlem af RevisorGruppen Danmark. læs mere her

Continue reading →

RevisorPosten nr. 1 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter: • Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar • Tilbagesøgning af moms fra udlandet • Virksomhedstestamenter • Kautionspræmier • Virksomhedsordningen • Crowdfunding Herudover indeholder RevisorPosten nr. 1 – 2016 opdatering omkring: • Forlænget selvangivelsesfrist for selskaber for 2015 • Holdingselskabers momsfradrag • Nedsættelse af registreringsafgift på biler • Håndværkerfradraget…

Continue reading →

Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter: Selvangivelsen for 2014 Virksomhedsordningen – nedskydning af gråspurve med kanoner? Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen? Aktionærlån – kan et “gammelt” lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt? Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter Forretningsdebitorer – hvornår kan kreditor fratrække tabet? Nye momsregler for…

Continue reading →

Udgave nr. 4 2014 af Revisorposten indeholder nyheder om følgende områder: Ændringer til virksomhedsskatteordningen Den nye selskabsform – medarbejderinvesteringsselskaber (MS) Beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende Aktionærlån Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende Klik her for at åbne seneste udgave af revisorposten

Continue reading →

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab