RevisorPosten nr. 2 – 2016 indeholder følgende hovedoverskrifter:
• Fravalg af revisor – en dyr boomerang på længere sigt?
• Deadline for indsendelse af regnskab og selvangivelse nærmer sig – husk det!
• Kapital til øget vækst gennem Vækstfonden
• Ny lov hvis du driver webshop
• VEU-godtgørelse – tilskud til efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere
• Digitalisering – bliver det nemmere?

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 2 – 2016 opdatering omkring:
• Tab ved internethandel
• Straksfradrag for privates kurstab
• Værdiansættelse af ejendomme ved arve- og gaveoverdragelse
• Håndværkerfradrag for lejere, andelshavere og folk i ejerlejlighed

Klik her for at åbne RevisorPosten nr. 2 – 2016

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab