Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter:

 • Selvangivelse 2015
 • Og så er der lige det med retssikkerhed
 • Kan vi trække fra eller skal vi aktivere
 • Kan jeg stille sikkerhed i virksomhedsaktiver – eller skal jeg betale skat?
 • Udbytte til udenlandske aktionærer – skal der betales skat i Danmark?
 • Skal din virksomhed momsregistreres i udlandet?
 • Momsfri virksomhedsoverdragelse – er momsreguleringsforpligtelsen overdraget?

 

Herudover indeholder publikationen sædvanligvis opdateringer omkring:

 • Nye love
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser

Klik her for at åbne publikationen skatteinformation, januar 2016

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab