RevisorPosten nr. 2 – 2015 indeholder følgende hovedoverskrifter:
• Pensionist! Hvor svært kan det være?
• Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse – hæftelsesproblematikken i I/S
• Nøgletal – det er ikke spor svært
• Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter
• Cloud-computing – er din virksomhed klar til ”skyen”?

Herudover indeholder RevisorPosten nr. 2 – 2015 opdatering omkring:
• Ophævelse af 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven
• Fravalg af revision
• Indberetning til SKAT af omstruktureringer
• Befordringsfradrag
• Velgørenhed

Klik her for at åbne RevisorPosten nr. 2 – 2015

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab