Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter:

  • Beskatning af personalegoder
  • Bruttotrækordning
  • Personalegoder – skat
  • Hovedaktionærer mfl.
  • Personaleforeninger
  • Arbejdsgiverens indberetningspligt
  • Personalegoder – moms
Klik her for at åbne publikationen personalegoder 2016

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab