Nyt fra din revisor – august-september 2018

FACIT august-september 2018Klik her for at læse publikationen FACIT august-september 2018 eller download pdf (1681 KB)

FACIT august-september 2018 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. ePrivacy-forordning

Næppe er vi blevet færdige med implementering af GDPR (persondataforordningen), før ny dataregulering er på vej fra EU. Denne gang handler det om ePrivacy-forordningen, der er en opdatering af det nuværende ePrivacy-direktiv (cookie-bekendtgørelsen), som regulerer indsamling og brug af elektroniske data. Hvor GDPR blev hilst velkommen som en tiltrængt, konkurrenceforbedrende strømlining af datareguleringen i EU, er der imidlertid risiko for, at en overregulerende ePrivacy-forordning kommer til at modarbejde intentionen i EU’s privacy- og dataprojekt. Læs mere her

2. Nye fradrag i 2018

  • Folketinget har lige før sommerferien vedtaget en lov, der medfører lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger. Loven omfatter følgende hovedelementer:
    Nyt jobfradrag på 4,5 % af arbejdsindkomsten
    Ekstra pensionsfradrag for indbetaling på op til 70.000 kr.
    Udvidet grundlag for beskæftigelsesfradrag samt forøget maksimalt beskæftigelsesfradrag
    Nedsættelse af bundskattesatsen. Læs mere her

3. Opdatering af selskabsloven

Ændring i kapitalkravene – og af andre regler. Der har igennem tiderne været mange forskellige krav til den minimumskapital, der skal mobiliseres for at stifte et selskab. Den seneste ændring er, at der ved stiftelse af et aktieselskab ikke længere skal være 500.000 kr. til stede, men fremover kun 400.000 kr. Læs mere her

4. Bitcoins og andre kryptovalutaer

Skatterådet har ved en principiel afgørelse for nylig skærpet kursen i forhold til beskatning af ryptovalutaer, bl.a. bitcoins. Landsskatterettens stillingtagen afventes fortsat. Der findes ingen speciallovgivning på området, men beskatningen følger de almindelige regler i statsskatteloven. Læs mere her

Herudover indeholder FACIT august-september 2018 opdatering omkring:

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab