Tommy Nørskov

Tommy har tidligere været ansat 27 år i Ernst & Young heraf de 14 som partner. Hos Ernst & Young var Tommy i 5 år medlem af direktionen og har i forskellige perioder været ansvarlig for økonomi, salg/marketing og HR.


Tommy_Norskov

Tommy har været i Albjerg siden oktober 2011 og har stor erfaring med følgende opgaver:

Rådgivning, revision samt udarbejdelse af årsregnskaber, skatteopgørelser og revisionsprotokollat for mindre og mellemstore ejerledervirksomheder, herunder bl.a. håndværksvirksomheder, vækstvirksomheder samt brancheforeninger (Tekniq), herunder:

 • Assisteret med udarbejdelse af budgetter.
 • Assisteret kriseramte virksomheder, med likviditetsopfølgning og løbende afrapportering til pengeinstitutter.
 • Bistået kunder ved bankmøder, herunder ansøgning om driftskreditter, udarbejdelse af investeringskalkuler m.v.
 • Bistået ved valg af finansieringsløsninger, herunder rådgivet om leasing kontra køb, valg af finansieringsprodukter etc.
 • Bistået med sparring ved udarbejdelse af kundespecifikke ledelsesinformationssystemer, strategiplaner m.v.
 • Rådgivet ved valg af økonomisystem, assisteret ved efterfølgende konvertering og implementering af nyt økonomisystemer.
 • Gennemført Working Capital – projekter med henblik på at identificere områder, hvor der kunne ske en optimering af det likvide beredskab.
 • Deltaget i bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminarer og generalforsamlinger i såvel mindre virksomheder som større virksomheder med en bred aktionærkreds, herunder foretaget præsentationer.
 • Rådgivet hovedaktionærvirksomheder om omstrukturering/generationsskifter samt etablering af virksomheder, herunder vurderet skattemæssige risici, indhentet bindene svar m.v.
 • Bistået privat personer og hovedaktionærer med Deres personlige skatteforhold.
 • Bistået med skattemæssig assistance for koncerner, selskaber og fonde.
 • Bistået privat personer og hovedaktionærer med Deres personlige skatteforhold.
 • Gennemført af undersøgelser med henblik på afdækning af besvigelser og udarbejdelse af rapportering.
 • Foretaget undervisning af kunders medarbejdere.
 • Rådgivning samt revision af mindre og store datterselskaber af udenlandske koncerner, med rapportering til koncernrevisor udenlandske moderselskabs revisorer.
 • Koncernrevisioner herunder koordinering af revision for danske koncerner med globale aktiviteter. Har betjent en række større kunder, herunder blandt andet DSV, DSV Miljø, Bella Center, Kemp & Lauritzen, Bombardier, Kruger og Connex (Veolia).
 • Rådgivet om overgang til anvendelse af IFRS, herunder deltagelse i implementeringsprojekt for større koncern.

Kontaktoplysninger:
Mobil: +45 23 27 10 36
E-mail: tnr@albjerg.dk

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab