Palle Valentin Kubach

Palle har tidligere været ansat 29 år i Ernst & Young, heraf de 13 som partner. I Ernst & Young har han været kontor- og afdelingsleder i 11 år, herunder i 3 år været en del af ledelsesteamet for revisionsforretningen.


Palle_Kubach_web

Palle har været i Albjerg siden juli 2013 og har stor erfaring med følgende opgaver:

Rådgivning, revision samt udarbejdelse af årsregnskaber, skatteopgørelser og revisionsprotokollat for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, fonde og foreninger, herunder bl.a. produktions-, handels- og servicevirksomheder og særligt vækstvirksomheder:

  • Assisteret med udarbejdelse af budgetter.
  • Assisteret kriseramte virksomheder med likviditetsopfølgning og løbende afrapportering til pengeinstitutter.
  • Bistået kunder ved bankmøder, herunder ansøgning om driftskreditter, udarbejdelse af investeringskalkuler m.v.
  • Bistået med sparring omkring strategiplaner m.v.
  • Deltaget i bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminarer og generalforsamlinger i såvel mindre virksomheder som større virksomheder med en bred aktionærkreds, herunder foretaget præsentationer og gennemgang af regnskaber.
  • Rådgivet hovedaktionærvirksomheder om omstrukturering/generationsskifter samt etablering af virksomheder, herunder vurderet skattemæssige risici m.v.
  • Bistået privatpersoner og hovedaktionærer med deres personlige skatteforhold.

Bistået med skattemæssig assistance for koncerner, selskaber, fonde og foreninger.

Stor erfaring med undervisning og foredrag.

Stor erfaring med køb og salg af virksomheder.

Stor erfaring med kritisk gennemgang og evaluering af forretningsgange.

Rådgivning samt revision af datterselskaber af udenlandske koncerner, herunder rapportering til udenlandske koncernrevisorer.

Koncernrevisioner, herunder koordinering af revision for danske koncerner med globale aktiviteter. Har betjent en række større kunder, herunder blandt andet ABB, AON, F. Junckers Industier, McDonalds og United International Pictures.

Mangeårig erfaring med A-kasser

Kontaktoplysninger:
Mobil: +45 21 86 72 47
E-mail: pk@albjerg.dk

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab