Michel Laursen

Michel har tidligere arbejdet i EY og har de seneste par år arbejdet med rådgivning af mindre og mellemstore personlige virksomheder med fokus på optimering af skattemæssige forhold.


 

Michel har været partner i Albjerg siden juli 2017 og har stor erfaring med følgende opgaver:

Rådgivning med regnskabsmæssig og skattemæssig assistance, udarbejdelse af årsrapporter samt skatteopgørelser for mindre og mellemstore personligt drevne virksomheder og interessentselskaber. Herunder skatteoptimering ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Stor erfaring med rådgivning af privatpersoner og hovedaktionærer med deres personlige skatteforhold.

Rådgivning, revision, udarbejdelse af årsregnskaber, skatteopgørelser og revisionsprotokollat mv. for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, bl.a. produktions-, entreprise-, og servicevirksomheder, herunder:

  • Assisteret med udarbejdelse af budgetter og hjælp til værdiansættelse af virksomheder.
  • Bistået ved valg af finansieringsløsninger, herunder rådgivet om leasing kontra køb af bil.
  • Bistået kunder ved bankmøder, herunder ansøgning om driftskreditter, udarbejdelse af investeringskalkuler m.v.
  • Rådgivet omkring implementer af  økonomisystem.
  • Rådgivet hovedaktionærvirksomheder om omstrukturering/generationsskifte samt etablering af virksomhed, herunder vurderet skattemæssige risici mv.
  • Rådgivet iværksættere i forbindelse med etablering af virksomhed.

Bistået med skattemæssig assistance for koncerner, selskaber. Bistået ved due diligence i forbindelse med køb af virksomheder og udarbejdet afrapportering til investorer.

Gennemført undersøgelser med henblik på afdækning af besvigelser og udarbejdelse af rapportering.

Rådgivning samt revision af mindre og mellemstore datterselskaber af udenlandske koncerner med rapportering til udenlandske moderselskabs revisorer.

Kontaktoplysninger:
Mobil: +45 61 71 99 61
E-mail: ml@albjerg.dk

 

 

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab