Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter:

 • Kørselsgodtgørelse – er den skattefri og gælder en skattefrihed også for hovedaktionær?
 • Er det din hobby – eller vil du tjene penge?
 • Medarbejderaktier – skal nu eller senere?
 • Hvornår er der tale om en fordring – hvor privatpersoner har fradrag for tab?
 • Realitetsgrundsætning, omgåelsesklausul eller ej – slutresultat bliver ikke altid som forventet
 • Momsfradrag i holdingselskaber
 • Kantinemoms

 

Herudover indeholder publikationen sædvanligvis opdateringer omkring:

 • Nye love
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser

Klik her for at åbne publikationen skatteinformation, august 2016

 

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab