Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter:
• Ferieboliger – på kryds og tværs
• Den heldige boligsælger – vil SKAT have en del af gælden?
• Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet
• Skattefri kørselsgodtgørelse
• Underleverancer til momsfri undervisning – hvor står vi nu?
• Moms ved salg af grunde med ”nedrivningsklare” bygninger

Herudover indeholder publikationen sædvanligvis opdateringer omkring:
• Nye love
• Højesteretsdomme
• Landsretsdomme
• Byretsdomme
• Administrative afgørelser

Klik her for at åbne seneste udgave af skatteinformation.

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab