Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter:

  • Beskatning af personalegoder
  • Bruttotrækordninger
  • Personalegoder – skat
  • Hovedaktionærer mfl.
  • Personaleforeninger
  • Arbejdsgiverens indberetningspligt
  • Personalegoder – moms

Klik her for at åbne publikationen personalegoder_2015

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab