Nyt fra din revisor – januar 2020 – satser og beløbsgrænser 2019/2020
FACIT listen - satser og beløbsgrænser 2019/2020

FACIT listen 2019/2020 indeholder størrelse på satser og beløbsgrænser på følgende områder:

Personer (satser og beløbsgrænser 2019/2020)

Virksomheder (satser og beløbsgrænser 2019/2020 )

 • Selvstændigt erhvervsdrivende Læs mere her
  • Kapitalafkastordningen
  • Virksomhedsordningen

Selskaber, fonde og foreninger mv. (satser og beløbsgrænser 2019/2020 )

 • Skatteprocent Læs mere her
  • Acontoskat mv.
 • Beskatning af aktier og udbytte Læs mere her
  • Datterselskabsaktier mv.
  • Porteføljeaktier

Diverse

Renter

Årsoversigt 2020 for skatter, moms og afgifter

 • Kalender 2020 med fortrykte frister for skatter, moms og afgifter Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab