Hovedaktionærer skal indberette transaktioner til Skattestyrelsen

Ny praksis om indberetning af kontrollerede transaktioner:

Personlige hovedaktionærer bliver fra og med 2019 pålagt yderligere forpligtelser i forbindelse med indsendelse af deres egen selvangivelse.

Beløbsgrænsen for såkaldte kontrollerede transaktioner er fjernet, og der er nu indberetningspligt for både selskaber og personer.

Tidligere har kun selskaber skullet oplyse om kontrollerede transaktioner – og kun hvis de oversteg kr. 5 mio.

Ny praksis for hovedaktionærer

Hvis du er hovedaktionær og har transaktioner med dit selskab, skal du fremover udfylde et skema, om hvilke transaktioner du har med selskabet og øvrige selskaber i koncernen.

”Kontrollerede transaktioner” omfatter bl.a. renter, leje af hjemmekontor og mellemregninger mv. Beløb, der i forvejen er indberettet til SKAT (fx løn og personalegoder samt udbytte) skal ikke indgå.

Skemaet for kontrollerede transaktioner skal udfyldes manuelt og indsendes via skat.dk/TastSelv.

Manglende indsendelse af skemaet for kontrollerede transaktioner medfører, at selvangivelsen ikke er indsendt rettidigt, og du risikerer dermed bøder for manglende indsendelse.

Vi står klar til at hjælpe dig

Med de nye krav bliver det vanskeligere for dig som hovedaktionær at udfylde og indsende egen selvangivelse.

Kontakt en Albjerg medarbejder til en snak om, hvad ændringen betyder for dig.

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab