Biler – skat og moms 2017

Klik her for at åbne publikationen Biler – skat og moms 2017

Biler – skat og moms 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Gulpladebiler

Hvilke biler er specialindrettede?

Almindelige gulpladebiler: Hvordan behandles disse skattemæssigt og momsmæssigt ved kørsel mellem hjem og arbejde og kørsel mellem hjem og skiftende arbejdsplads (25-dages-reglen, tilkaldevagt, kundeopsøgende aktiviteter, chauffør, kørsel til spisning eller madafhentning, Afhentning af kollega)? Læs mere her 

Specialindrettede biler: Der sondres mellem følgende former for privat kørsel: a) kørsel mellem hjem og arbejdsplads, b) privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel c) privat kørsel i øvrigt. Læs mere her

Firmanavn og CVR-nr.: Varebiler på gule plader på ikke over 4 ton skal være forsynet med firmanavn eller logo, samt CVR-nr. Biler på papegøjenummerplader eller som har mærket med teksten ”Bilen må bruges privat” er ikke omfattet af reglerne og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nr. Læs mere her

Dagsbeviser: Det er muligt at køre privat i gulpladebiler mod køb af et såkaldt dagsbevis. Dagsbeviset betyder, at den private kørsel i bilen kan ske uden moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, samt at der ikke skal ske beskatning af fri bil. Der kan højst købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår. Læs mere her

Papegøjeplader: Alle gulpladebiler med en tilladt totalvægt på op til 4 ton, som indregistreres eller omregistreres den 1. januar 2009 eller senere, får en papegøjenummerplade, hvis bilen skal anvendes både erhvervsmæssigt og privat. Læs mere her

Moms og afgifter: Reglerne om momsfradrag ved køb, leasing og drift af gulpladebiler afhænger af bilens tilladte totalvægt og anvendelse samt virksomhedens momspligtige status. Læs mere her

Skematisk oversigt. Læs mere her

2. Almindelige firmabiler

Firmabil, der er til rådighed for privat kørsel, er et skattepligtigt personalegode. Det er selve rådighedsretten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel i bilen er derfor uden betydning. Læs mere her

 • Rådighedsbeskatning for medarbejdere og for hovedaktionær?
 • Rådighed over firmabil en del af året?
 • Rådighed over flere biler?
 • Flere medarbejdere benytter samme bil?
 • Skattepligtig værdi af fri bil?
 • Kan beskatningsgrundlaget nedbringes?
 • Splitleasing?
 • Kørsel mellem hjem og arbejde – kan beskatning undgås?
 • Befordringsfradrag?
 • Kørselsgodtgørelse?
 • Moms og afgifter? Læs mere her

3. Egen bil

Erhvervsmæssig kørsel: Ved erhvervsmæssig kørsel forstås kørsel mellem hjem og arbejdsplads i op til 60 arbejdsdage inden for de seneste 12 måneder eller kørsel mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver samt kørsel inden for samme arbejdsplads. Læs mere her

Befordringsfradrag: Ved kørsel i egen bil mellem bopæl og en arbejdsplads er der mulighed for et befordringsfradrag på selvangivelsen. Fradraget beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Læs mere her

Færgebillet og broafgift: Ud over befordringsfradraget for kørsel mellem hjem og arbejdsplads er der fradrag for udgifter til færgebilletter og broafgifter. Udgifter til færgebillet skal kunne dokumenteres. Læs mere her

4. Valget mellem firmabil og egen bil

Faktorer som påvirker valget: Beregningen af, om det skattemæssigt er mere gunstigt at have firmabil frem for egen bil, er den samme, uanset om bilen skal anvendes af en medarbejder, en hovedaktionær eller en selvstændigt erhvervsdrivende. Der indgår forskellige faktorer i beregningsmodellen, som kan påvirke valget i den ene eller den anden retning. Læs mere her

5. Selvstændig erhvervsdrivende

Virksomhedsordningen anvendes: En selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan vælge, om en blandet benyttet bil skal indgå i virksomhedsordningen eller holdes udenfor. De skattemæssige konsekvenser af disse to valgmuligheder er forskellige. Læs mere her

Virksomhedsordningen anvendes ikke: En selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke anvender virksomhedsordningen, kan vælge mellem følgende to fradragsmetoder: a) fradrag for den del af de samlede driftsomkostninger, inklusive afskrivninger, der svarer til den erhvervsmæssige andel af bilens samlede kørsel eller b) fradrag for erhvervsmæssig kørsel efter Skatterådets satser for skattefri kørselsgodtgørelse. Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab