Archive


Publikationen indeholder følgende hovedoverskrifter: Selvangivelsen for 2014 Virksomhedsordningen – nedskydning af gråspurve med kanoner? Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen? Aktionærlån – kan et “gammelt” lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt? Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter Forretningsdebitorer – hvornår kan kreditor fratrække tabet? Nye momsregler for…

Continue reading →

Udgave nr. 4 2014 af Revisorposten indeholder nyheder om følgende områder: Ændringer til virksomhedsskatteordningen Den nye selskabsform – medarbejderinvesteringsselskaber (MS) Beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende Aktionærlån Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende Klik her for at åbne seneste udgave af revisorposten

Continue reading →

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab