Pia Søndergaard

Pia har tidligere været i 24 år i et mellemstort revisionsfirma PKF Revisorsamvirket, heraf de seneste 11 år som partner. Firmaet blev med virkning fra 1. januar 2008 fusioneret med Ernst & Young, hvor partnerskabet fortsatte. Ved siden af funktionen som kundebetjenende revisionspartner har hun i PKF Revisorsamvirket fungeret som administrerende direktør og varetaget tillidshverv inden for Revisorgruppen Danmark dels som bestyrelsesmedlem, dels som formand for bestyrelsen i 2 år. I Ernst & Young har hun været kontorleder i knap 2 år efterfulgt af tre år som medlem af det danske ledelsesteam.


Pia_Sondergaard_web_2-300x205

Pia har været i Albjerg siden juli 2013 og har stor erfaring med følgende opgaver:

Revision af Almene Boligorganisationer, med deraf afledte opgaver så som, Byggeregnskaber, Boligsociale regnskaber, Fordelingsregnskaber. Herunder også rådgivning omkring særlige skatte- og momsmæssige problemstillinger for sektoren.

Rådgivning, revision samt udarbejdelse af årsregnskaber, skatteopgørelser og revisionsprotokollater for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, herunder bl.a. produktions-, handels- og servicevirksomheder herunder:

  • Assisteret med udarbejdelse af budgetter.
  • Bistået ved valg af finansieringsløsninger, herunder rådgivet om leasing kontra køb, valg af finansieringsprodukter etc.
  • Bistået med sparring ved udarbejdelse af kundespecifikke ledelsesinformationssystemer.
  • Rådgivet ved valg af økonomisystem.
  • Deltaget i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i såvel mindre virksomheder som større virksomheder med en bred aktionærkreds, herunder forestået gennemgang af regnskaber.
  • Rådgivet hovedaktionærvirksomheder om omstrukturering/generationsskifte samt etablering af virksomhed, herunder vurderet skattemæssige risici, indhentet bindende svar m.v.
  • Bistået private personer og hovedaktionærer med Deres personlige skatteforhold.
  • Bistået med skattemæssig assistance for koncerner, selskaber og fonde.

Kontaktoplysninger:
Mobil: +45 21 86 72 46
E-mail: ps@albjerg.dk

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab