Dorthe Brandt Andersen

Dorthe har arbejdet i mellemstore revisionsfirmaer i 15 år, senest i PKF Revisorsamvirket, som med virkning fra 1. januar 2008 fusionerede med Ernst & Young. Sideløbende med funktionen som kundeansvarlig medarbejder har hun undervist internt og eksternt, deltaget i rekruttering og andre personaleledelsesopgaver samt været en del af den faglige styregruppe.


Dorthe_Brandt_Andersen

Dorthe har været i Albjerg siden juli 2013 og har stor erfaring med følgende opgaver:

Revision af fonde og foreninger inkl. udarbejdelse af årsregnskaber, skatteopgørelser samt projekt- og tilskudsregnskaber. Herunder også rådgivning omkring særlige skatte- og momsmæssige problemstillinger for sektoren.

Revision af Almene Boligorganisationer, med deraf afledte opgaver så som, Byggeregnskaber, Boligsociale regnskaber, Fordelingsregnskaber. Herunder også rådgivning omkring særlige skatte- og momsmæssige problemstillinger for sektoren.

Rådgivning, revision, udarbejdelse af årsregnskaber, skatteopgørelser og revisionsprotokollat mv. for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, bl.a. produktions-, entreprise-, og servicevirksomheder, herunder:

  • Assisteret med udarbejdelse af budgetter.
  • Bistået ved valg af finansieringsløsninger, herunder rådgivet om leasing kontra køb etc.
  • Bistået kunder ved bankmøder, herunder ansøgning om driftskreditter, udarbejdelse af investeringskalkuler m.v.
  • Rådgivet ved valg af økonomisystem.
  • Deltaget i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, herunder forestået gennemgang af regnskaber.
  • Rådgivet hovedaktionærvirksomheder om omstrukturering/generationsskifte samt etablering af virksomhed, herunder vurderet skattemæssige risici mv.
  • Rådgivet iværksættere i forbindelse med etablering af virksomhed.
  • Bistået med skattemæssig assistance for koncerner, selskaber og fonde.

Bistået privatpersoner og hovedaktionærer med deres personlige skatteforhold.

Bistået med regnskabsmæssig assistance, udarbejdelse af årsrapporter samt skatteopgørelser for mindre og mellemstore personligt drevne virksomheder og interessentselskaber. Herunder skatteoptimering ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Bistået ved due diligence i forbindelse med køb af virksomheder og udarbejdet afrapportering til investorer

Gennemført undersøgelser med henblik på afdækning af besvigelser og udarbejdelse af rapportering.

Undervist iværksættere på økonomiske områder (budgettering, regnskab og bogføring mv.).

Rådgivning samt revision af mindre og mellemstore datterselskaber af udenlandske koncerner med rapportering til udenlandske moderselskabs revisorer.

Kontaktoplysninger:
Mobil: +45 21 86 72 48
E-mail: dba@albjerg.dk

 

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab